Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH 1TV GIÁP QUÁN THĂNG

Thông Tin Tuyển Dụng

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG ( HẬU GIANG)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 6,000,000 - 10,000,000 VND
Hết hạn nộp 07/07/2021
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Quản lý điều hành , Biên phiên dịch

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hậu Giang

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Hậu Giang

CÔNG TY TNHH 1TV GIÁP QUÁN THĂNG

$ Cạnh tranh

  • Hậu Giang

CÔNG TY TNHH 1TV GIÁP QUÁN THĂNG

$ Cạnh tranh

  • Hậu Giang

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Hậu Giang

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hậu Giang

Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam

$ Cạnh tranh

  • Hậu Giang

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hậu Giang

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Hậu Giang

Công ty TNHH HTC Law firm

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Hậu Giang