Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân viên phòng cung ứng (8tr2, Tiếng Anh, Đồng Nai)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 7,000,000 - 8,000,000 VND
Hết hạn nộp 29/04/2021
Ngành nghề Dịch vụ khách hàng , Thu mua / Vật tư

Địa điểm

Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 7 Tr - 8,2 Tr VND

  • Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Đồng Nai | Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Đồng Nai

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Đồng Nai | Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 6 Tr - 30 Tr VND

  • Đồng Nai