Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân viên Phòng Nguồn Vốn, Hội sở chính

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 380 - 420 USD
Hết hạn nộp 25/06/2021
Ngành nghề Ngân hàng
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 9,2 Tr VND

  • Hà Nội

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 9,2 Tr VND

  • Hà Nội

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 9,2 Tr VND

  • Hà Nội

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 11 Tr VND

  • Hà Nội

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 6,6 Tr - 9,2 Tr VND

  • Hà Nội

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 11 Tr VND

  • Hà Nội

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 11 Tr VND

  • Hà Nội

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 6,6 Tr - 9,2 Tr VND

  • Hà Nội

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Hà Nội