Nhân viên QC - kinh nghiệm ngành bao bì mềm

Địa điểm

Bình Dương

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  1 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  27/10/2020

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

Đảm bảo ngăn chặn sản phẩm không phù hợp đến bộ phận in và đáp ứng các kế hoạch chất lượng đề ra

Guaranteed prevent non-conforming products to the printing department and meet the quality plans. .

- Tuân thủ các hướng dẫn công việc, quy trình làm việc/ Comply with the instructions of the work, the work process

- Biết sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo lường, đọc và phân tích kết quả đo./ Proficient use of the type of measuring tool, read and analyze measurement results

- Kiểm tra tất cả các chỉ tiêu, chi tiết, hình ảnh, kích thước… chính xác với GMG, Kodak proof hay laser/ Check all specifications, details, images, dimensions ... exactly with GMG, Kodak proof or laser.

- Phân loại, phát hiện các lỗi trong mẫu thử/ Classify and detect errors in the sample sample test.

- Duy trì hệ thống chất lượng, nhập dữ liệu, ghi chép và lưu hồ sơ hàng ngày/ Quality system maintenance, data entry, record and save the profile.

- Lưu giữ mẫu kiểm tra và các kết quả kiểm tra theo quy định của quy trình kiểm soát hồ sơ và của bộ phận./ Keep the test samples and test results in accordance with the records and department control procedures

- Tham gia phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các sự cố chất lượng/ Participate in and coordinate with related departments to resolve the quality problem

- Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng hàng ngày cho QA Assistant manager/ Daily report the quality checking result to QA Assistant Manager

- Tuân thủ và giám sát GMP, ATVSTP và thực hiện 5S tại khu vực làm việc/ Monitoring compliance and GMP, food safety and implementation of 5S in the work area.

-Thực hiện một số công việc khác khi được cấp trên yêu cầu/.Participation in other tasks when the request is required.

Yêu Cầu Công Việc

1.    Knowledge (Kiến thức);  Trung cấp  –  Vocational Training School       

 1. Skills (Kỹ năng); Thời gian, tinh thần đồng đội, có tư duy logic/Time skills, Team spirit,  Having logical thinking

3.    Personal Attributes (Tố chất);Trung thực, trách nhiệm/Integrity, responsibility

4.    Others (Các yêu cầu khác)

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Trung cấp
 • Độ tuổi: 18 - 40

Các công việc tương tự

CareerBuilder's client

Cạnh tranh

 • Bình Dương

CareerBuilder's client

Cạnh tranh

 • Bình Dương

Accredo Asia Packaging Co. Ltd

Cạnh tranh

 • Bình Dương

Bảo mật

Cạnh tranh

 • Bình Dương

Accredo Asia Packaging Co. Ltd

Cạnh tranh

 • Bình Dương

CareerBuilder's client

Cạnh tranh

 • Bình Dương

CareerBuilder's client

Cạnh tranh

 • Bình Dương

CareerBuilder's client

Cạnh tranh

 • Bình Dương

Bảo mật

Cạnh tranh

 • Bình Dương

Accredo Asia Packaging Co. Ltd

Cạnh tranh

 • Bình Dương

CÔNG TY TNHH DAFI

Cạnh tranh

 • Bình Dương
Feedback