Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân viên sản xuất (phụ lưới, xuống cuộn)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Hết hạn nộp 08/07/2021
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất

Địa điểm

Công Ty TNHH DDK Việt Nam

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Bình Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Công Ty TNHH DDK Việt Nam

$ 9 Tr - 14 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH DDK Việt Nam

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH Điện Tử Sun Ching VN

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Bình Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN HIỀN

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Bình Dương

Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương