Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân viên Thu hồi nợ qua điện thoại

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Trên 6,000,000 VND
Hết hạn nộp 28/02/2023
Ngành nghề Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư

Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN

$ Trên 6 Tr VND

  • Hà Nội

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN

$ 6 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 7 Tr - 19 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN

$ Trên 6 Tr VND

  • Hà Nội