Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Yakjin Intertex

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân Viên Tổng Vụ/ Admin

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 8,000,000 - 11,000,000 VND
Hết hạn nộp 10/11/2020
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Quản lý điều hành , Nhân sự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

$ Cạnh tranh

  • Bình Phước

Công ty TNHH MTV SXTM XNK Đại Hoàng Kim

$ Cạnh tranh

  • Bình Phước

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Bình Phước

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

$ Cạnh tranh

  • Bình Phước

Tập Đoàn Kim Tín

$ Cạnh tranh

  • Bình Phước

Tập Đoàn Kim Tín

$ Cạnh tranh

  • Bình Phước

Công Ty TNHH Yakjin Intertex

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Bình Phước

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

$ Cạnh tranh

  • Bình Phước

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

$ Cạnh tranh

  • Bình Phước

Công ty TNHH MTV SXTM XNK Đại Hoàng Kim

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Bình Phước