Giới thiệu về công ty

Saigon Technology Solutions

Thông Tin Tuyển Dụng

NodeJS Developer (AWS)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Trên 1.800 USD
Hết hạn nộp 23/07/2020
Ngành nghề CNTT - Phần mềm , CNTT - Phần cứng / Mạng
Kinh nghiệm 4 Năm

Địa điểm

Đà Nẵng

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Đà Nẵng

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Đà Nẵng

Saigon Technology Solutions

$ Trên 33 Tr VND

  • Đà Nẵng

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Tr - 50 Tr VND

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh | Đà Nẵng

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Đà Nẵng

Sioux High Tech Software

$ Cạnh tranh

  • Đà Nẵng

Saigon Technology Solutions

$ Trên 33 Tr VND

  • Đà Nẵng | Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Đà Nẵng | Khác

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 13 Tr - 20 Tr VND

  • Đà Nẵng