Giới thiệu về công ty

MM Mega Market Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

Occupational Safety & Health Officer - MM Mega Market Dist. 2

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 23/07/2020
Ngành nghề Y tế / Chăm sóc sức khỏe , Hành chính / Thư ký , An toàn lao động
Kinh nghiệm 5 Năm

MM Mega Market Vietnam

$ Dưới 12 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 17 Tr - 20 Tr VND

 • Hồ Chí Minh