Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm
 • CLB thể thao

Mô tả Công việc

Job briefing:

 • Receive job requests for team in Vietnam and ensure departments receive completed and accurate information from customers.

Nhận các yêu cầu công việc cho các nhóm tại Viêt Nam và đảm bảo các bộ phận nhận đầy đủ, chính xác thông tin từ khách hàng .

 • Daily check team mail for receiving full jobs from clients.

Kiểm tra email các bộ phận để nhận yêu cầu công việc từ khách hàng.

 • Classify job level to input team folder

Phân loại và chia yêu cầu công việc theo ổ riêng của từng team

 • Ensure all related files are download for job processing

Đảm bảo tất cả các file liên quan được tải về để hoàn thành công việc

 • List down job detail in Project Tracking on Google sheet

Liệt kê nội dung công việc trên file Project Tracking trên Googl sheet

 • Create & set schedule for jobs on WorkFlow Max
 • To check the use and expense of electricity, water, stationery, company car, etc.

Kiểm tra việc sử dụng và chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, xe công ty, v.v.

 • Handle activities of company as Company trip, Christmas, 20/10, 8/3, Birthday party, year end party

Phụ trách chương trình của công ty như Du lịch hàng năm, Giáng Sinh, 20/10, 8/3, Tiệc sinh nhật, Tiệc cuối năm.

 • To check for ensuring the good condition of fittings, furniture, office equipment and landscape.

Kiểm tra, kiểm soát phụ kiện, nội thất, thiết bị văn phòng và cảnh quan.

 • In charge for checking hygiene, cleaning office maintenance.

Phụ trách kiểm travệ sinh, vệ sinh văn phòng.

 • In charge for traveling, accommodation, team building and relevant issues under responsibilities of admin.

Phụ trách chương trình du lịch, ăn ở, team building hằng năm và các vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của hành chính.

 • To arrange and negotiate for corporation agreement with service agents for administrative issues

Sắp xếp và đàm phán thỏa thuận với các công ty dịch vụ cho các vấn đề hành chính

 • Support Recruitment & c&B task when needed.

Hỗ trợ Tuyển dụng và tính lương khi có yêu cầu

 • Perform duties assigned by Team Leader

Làm theo các yêu cầu được giao bởi trưởng nhóm

Yêu Cầu Công Việc

 • University degree (preferred fields are HR, Communication, PR, Sociology and Psychology, Accounting)

Bằng đại học (lĩnh vực ưu tiên là Nhân sự, Truyền thông, PR, Xã hội học và Tâm lý học, Kế toán)

 • Good communication Skill

Kĩ năng giao tiếp

 • Be careful and enthusiasm

Cẩn thận và nhiệt tình

 • Good at English

Sử dụng tiếng Anh tốt

 • Prior experience in the multinational environment is desired

Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa quốc gia

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Địa điểm

Thông Tin Tuyển Dụng

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH THE AWAY GROUP VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THE AWAY GROUP VIỆT NAM

Phòng 12.02, Lầu 12, Tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Q.7

Ms. Trịnh Thúy Hằng

100-200 nhân viên

https://www.awaydigital.com/

Our drafters have over 25 years experience in all types of drafting, detailing, drawings, design services and modelling. This experience allows us to provide you with the highest quality drawings. DraftAway's quality control process ensures that we deliver drawings that meet your standards, on time. All drawings go through an extensive 3 level quality check prior to being returned to you. Xem thêm

Feedback