Giới thiệu về công ty

Trends & Technologies, Inc. Vietnam Co., Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

Operation Admins

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 30/11/2020
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Quản lý điều hành , Thu mua / Vật tư
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

KDDI Vietnam - HCM GNOC (Ho Chi Minh Global Network Operations Center)

$ 9 Tr - 11 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Liên Doanh Vĩnh Hưng

$ 55 Tr - 88 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Innovative Hub

$ 8 Tr - 9 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Innovative Hub

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Sebang Battery Vina

$ Trên 5,5 Tr VND

 • Đồng Nai | Hồ Chí Minh

Autonomous Inc.

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN 25 FIT

$ 3 Tr - 3 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN

$ 9 Tr - 14 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH GOLF ĐẠI HƯNG

$ Cạnh tranh

 • Long An | Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGA FOODS & BEVERAGES

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Onpoint

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh