Giới thiệu về công ty

Dale Carnegie Việt Nam - Đắc Nhân Tâm Entrepreneurs School JSC.

Thông Tin Tuyển Dụng

Organisational Development Trainee

Cấp bậc Mới tốt nghiệp
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 30/11/2020
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Tư vấn , Dịch vụ khách hàng

Địa điểm

Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Onpoint

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Indo Trans Logistics

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 11 Tr - 15,4 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

PEB Steel Buildings Co., Ltd

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 11 Tr - 19,8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

$ 4,8 Tr - 4,8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

$ 4,8 Tr - 4,8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Vietsunshine Electronic Solution JSC

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thanh Toán Thành Phố Thông Minh

$ 22 Tr - 26 Tr VND

 • Hồ Chí Minh