Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Packing Supervisor (work on shift)

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 23/10/2020
Ngành nghề Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng , Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

FIPB Group Of Companies In VN

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Quốc tế Fleming Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

AkzoNobel Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Đồng Nai

FIPB Group Of Companies In VN

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

AkzoNobel Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Đồng Nai

FIPB Group Of Companies In VN

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Innovative Lighting

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Innovative Lighting

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công Ty TNHH Matsuya R&D Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công Ty TNHH Red Bull (Việt Nam)

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương | Đồng Nai | Hồ Chí Minh