Địa điểm

Hồ Chí Minh

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  2 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  03/08/2021

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

Purpose of Position

Control Trade Payable to Clients

Prepare monthly reconcilation among all parties

Control account receivable to Clients

Responsibility

I - Control Trade payable to Clients

1. Control Trade invoices from Clients

- Collect invoices from IC staff for all GRs in the month

- Check supporting documents and book them to SAP system

- Reconcile GR/IR clearing accounts with GRs not yet received invoice

- Reconcile AP balance & Stock end value

2. Control payment to Clients

- Check AP report

- Prepare payment forecast for month end report

- Inform Treasury the actual payment amount in month

- Prepare detail payment to Clients

- Send the detail payment to Clients to get the confirmation before settle payment

- Clear AP account after making payment to Clients

- Prepare SOA (statement of account) on AP and AR to Clients quarterly

- Follow up SOA (statement of account) and reconcile book's numbers vs. Clients confimation

II - Prepare monthly reconcilation among all parties

1. Prepare JV accrue for month end closing

-All VAS billing

- Reconcilation inventory

- Reconcilation price structure Vs Actual

- Reconcilation Zeta service fee

-Issue Zeta invoice to Clients / Local partner

- Prepare monthly report to Clients/ Local partner

2. Control AR

- Push Client/ LP to pay for invoice on due

- Follow up & clear AR from Clients/ LP

3. Filing JV

4. Assist AP supervisor if need

Yêu Cầu Công Việc

- Bachelor of Acounting or Finance

- Experiences in AP trade 

- Good communication skill

- Good MS skills ( excel, words )

- Competent English

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Job tags / skills

Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Feedback