Phó Giám đốc Ban Quản lý Y tế (Dược và Cung Ứng Y Tế)

Công ty CP Tập Đoàn T&T
Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  2,000 - 4,000 USD

 • Kinh nghiệm

  10 - 15 Năm

 • Cấp bậc

  Phó Giám đốc

 • Hết hạn nộp

  08/02/2021

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

Nhiệm vụ theo chức năng tham mưu về mặt chiến lược:

 • Xây dựng, hoàn thiện và trình Lãnh đạo Ban phê duyệt mục tiêu, định hướng, chiến lược tổng thể về phát triển, chiến lược đầu tư Mảng Dược và Cung Ứng Y Tế
 • Chủ trì việc xây dựng, trình Ban Lãnh đạo (BLĐ) phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu, định hướng, chiến lược tổng thể bao gồm chiến lược đầu tư, kế hoạch thực hiện sau khi đã được BLĐ phê duyệt theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
 • Xây dựng danh mục đầu tư, danh mục khuyến khích, thu hút đầu tư cho mảng công việc được phân công dựa trên mục tiêu, chiến lược đầu tư và chính sách đầu tư của Tập đoàn
 • Phụ trách phối hợp với các Ban, phòng, đơn vị nghiên cứu, đề xuất áp dụng các mô hình kinh doanh, quản lý mới, sản phẩm mới, công nghệ mới trong mảng công việc được phân công nhằm tạo đặc trưng, vị thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả quản lý cho Tập đoàn và các CTTV thuộc thẩm quyền quản lý của Ban;

Nhiệm vụ theo chức năng quản lý phát triển Dự án :

 • Nghiên cứu, tìm kiếm, khảo sát và nắm bắt thông tin từ các nguồn báo cáo nghiên cứu thị trường, thông tin đại chúng và các cơ quan chính quyền và cơ quan chức năng liên quan đến thị trường Dược và Cung Ứng Y Tế. Đánh giá, dự báo các rủi ro, lựa chọn ra các cơ hội, tiềm năng của thị trường Y tế từ đó đề xuất và báo cáo đến lãnh đạo Tập đoàn.
 • Theo dõi, quản lý danh mục Dự án Y tế của Tập đoàn. Nghiên cứu thị trường, phân tích, đánh giá tiềm năng, tham mưu, đề xuất định hướng đầu tư khai thác và quản lý vận hành hiệu quả các Dự án Y tế phù hợp với định hướng phát triển chung của Tập đoàn.
 • Lập kế hoạch triển khai công tác phát triển dự án, đảm bảo tính pháp lý về trình tự thủ tục đầu tư dự án lĩnh vực Dược và Cung Ứng Y Tế theo quy định của Nhà nước. Hoàn thiện hồ sơ, văn bản về thủ tục đầu tư phát triển dự án Dược và Cung Ứng Y Tế và triển khai thực hiện.
 • Xây dựng các Tiêu chí, biểu mẫu, chính sách và hướng dẫn thực hiện việc khai thác phát triển và quản lý Dự án theo ngành dọc đối với các CTTV và công tác phối hợp với các phòng/ ban T&T.
 • Chủ trì xây dựng, thẩm định bộ kế hoạch kinh doanh và các kế hoạch hoạt động như Marketing, bán hàng, nhân sự, đầu tư và vận hành của các CTTV, dự án thuộc lĩnh vực Dược và Cung Ứng Y Tế trình TGĐ Tập đoàn phê duyệt.
 • Phối hợp, hỗ trợ các Ban, Mảng phụ trách, bộ phận khác của Tập Đoàn liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh mô hình Y tế mới, đặc thù.

Nhiệm vụ theo chức năng quản lý nội bộ mảng Dược và cung ứng Y tế thuộc thẩm quyền

 • Điều phối và kiểm soát hoạt động cũng như hiệu quả công việc của từng thành viên trong Ban.
 • Xây dựng, trình phê duyệt và kiểm soát ngân sách hoạt động hàng năm của mảng phụ trách

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Y, Dược, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.
 • Tối thiểu có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dược, 5 năm kinh nghiệm quản lý trong các tập đoàn đa quốc gia
 • Kỹ năng phân tích và lập báo cáo;
 • Kỹ năng quản lý đầu tư;
 • Kỹ năng thuyết trình;
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và phối hợp hiệu quả;
 • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và tổ chức công việc;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Tiếng Anh đọc, nói, viết thành thạo là một ưu thế
 • Có tinh thần, trách nhiệm cao, đạo đức, đáng tin cậy, chịu được áp lực công việc

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự

Feedback