Headhunter HRchannels Group

Phó Giám Đốc Người Trung/中国区副总裁 ( 4000 USD, 农业的, 批发市场)

Headhunter HRchannels Group
Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  2,000 - 4,000 USD

 • Kinh nghiệm

  Trên 1 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  26/04/2023

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

Our client is a foreign-invested company, now looking for a Chinese Deputy Director ($4000, ID14058)

 • Manage production and business activities of the company.
 • Perform human resource management in your department.
 • Coordinate with the director to establish rules and regulations in accordance with the core values of the enterprise.
 • Manage budget and cash flow for business plans, production, human resources, etc.

Khách hàng của chúng tôi là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang cần tuyển Phó Giám Đốc Người Trung ($4000, ID14058)

 • Quản lý các khâu sản xuất và hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Thực hiện quản lý nhân sự trong phòng ban của mình.
 • Phối hợp với giám đốc để thiết lập những quy chế, quy định phù hợp với giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.
 • Quản lý ngân sách và dòng tiền cho các kế hoạch kinh doanh, sản xuất, nhân sự,…

我们的客户是一家外资公司,现招聘中国区副总裁 ($4000, ID14058)
管理公司的生产经营活动。
在部门内实施人力资源管理
配合总监建立符合企业核心价值观的规章制度。
管理业务计划、生产、人力资源等的预算和现金流

Yêu Cầu Công Việc

 • Male. Age: 35 - 45
 • 3 years of management experience.
 • Especially must have sales experience in the field of agricultural products working with wholesale markets in Hanoi.
 • Nam. Tuổi: 35 - 45
 • Có 3 năm kinh nghiệm quản lý. 
 • Đặc biệt phải có kinh nghiệm Sales trong lĩnh vực nông sản làm việc với các chợ đầu mối tại Hà Nội.
 • 男性。年龄:35 - 45
 • 3年管理经验。
 • 必须有在河内批发市场工作的农产品领域的销售经验

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: 2,000 - 4,000 USD
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Tìm việc làm theo ngành nghề