Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

NEM FURNITURE CO.,LTD

Phó Quản Đốc Sản Xuất

NEM FURNITURE CO.,LTD
Ngày cập nhật: 20/06/2018

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí

Mô tả Công việc

A. Nhiệm vụ:

I - Nhiệm vụ ngày:

1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc nhà máy & Ban Giám đốc công ty về quản lý con người: Phó Quản đốc phải chịu trách nhiệm Quản lý và điều hành toàn bộ cán bộ - nhân viên kỹ thuật - công nhân trong xưởng trực thuộc phụ trách quản lý

2. Chịu trách nhiệm trước GĐ nhà máy & BGĐ công ty về quản lý toàn bộ tài sản trang thiết bị máy móc của xưởng : Phó Quản đốc phải chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và bảo quản toàn bộ tài sản trang thiết bị máy móc, công cụ dụng cụ đồ nghề sản xuất trực thuộc xưởng sản xuất phụ trách quản lý

3. Chịu trách nhiệm trước GĐ nhà máy &BGĐ công ty về quản lý kiểm soát siết chặt chi phí sản xuất: Phó Quản đốc phải tổ chức và kiểm soát toàn bộ xưởng phải sử dụng tiêu hao nguyên liệu, vật tư định mức nhân công sản xuất cho từng đơn hàng

4. Chịu trách nhiệm trước GĐ nhà máy &BGĐ công ty về tổ chức triển khai lập phếu giao việc cho công nhân : Phó Quản đốc phải tổ chức triển khai cho các tổ trưởng và kiểm soát các tổ trưởng phải thực hiện quy định lập phiếu giao việc cho công nhân mỗi ngày. Trách nhiệm Phó Quản đốc phải hướng dẩn cho các tổ trưởng biết được phương pháp lập phiếu giao việc cho công nhân mổi ngày. Phiếu giao việc của các tổ trưởng phải được Phó Quản đốc kiểm soát ký vào phiếu giao việc và giao chỉ tiêu số lượng công việc cho các tổ trưởng phải hoàn thành theo đúng kế hoạch sản xuất ngày và tuần của đã lập ra

5. Chịu trách nhiệm trước GĐ nhà máy &BGĐ công ty về năng suất, kỹ thuật chất lượng sản lượng sản phẩm tiến độ sản xuất và xuất hàng của nhà máy

6. Chịu trách nhiệm trước GĐ nhà máy &BGĐ công ty về tính toán năng lực sản xuất và trả lời xác nhận thời gian ngày hoàn thành tiến độ giao hàng của xưởng: Tiếp nhận kế hoạch sản xuất đơn hàng từ Phòng kỹ thuật và kế hoạch vật tư “P KT&KHVT ”, Phó Quản đốc xưởng phải tính toán được công suất năng lực sản xuất để trả lời xác nhận với P KT&KHVT và GĐ nhà máy ngày giờ xưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất đơn hàng của nhà máy đưa ra

7. Chịu trách nhiệm trước GĐ nhà máy &BGĐ công ty về tổ chức sắp xếp hàng hóa trong xưởng theo đúng sơ đồ qui hoạch nhà xưởng, đảm bảo tất cả các sản phẩm hàng hóa làm ra không được quăng quật xuống nền nhà xưởng mà phải được phân loại và cho xếp vào palet có phiếu dán kiện “Phiếu palett ” ghi đầy đủ thông tin qui cách chủng loại mả hàng tên sản phẩm mới được chuyển bàn giao qua công đoạn khác . Phó Quản đốc phải tổ chức cho các tổ phải kẽ Ô màu đỏ qui định để hàng hư, hàng chờ sửa chờ xử lý, Ô tập kết để hàng chờ giao qua công đoạn khác, công đoạn kế tiếp, khu vực sắp xếp hàng hóa phải gọn gàng trật tự ngăn nắp,

8. Chịu trách nhiệm trước GĐ nhà máy &BGĐcông ty về ký xác nhận các loại hồ sơ văn bản giấy tờ trong phạm vi thẩm quền: Phó Quản đốc hàng ngày phải chịu trách nhiệm ký xác nhận kiểm soát các loại hồ sơ văn bản sau :

- Ký xác nhận đơn Nghỉ phép cho tất cả các nhân viên kỹ thuật – Cán bộ từ cấp tổ trưởng trở xuống thuộc quyền xưởng đảm nhiệm quản lý

- Ký xác nhận tất cả các tài liệu văn bản liên quan đến kế hoạch , tiến độ sản xuất của xưởng thuộc quyền xưởng đảm nhiệm quản lý

- Ký tất cả các phiếu đề xuất, phiếu yêu cầu liên quan đến phiếu đề xuất cấp , lãnh nguyên vật liệu –vật tư sản xuất nội bộ trong xưởng

9. Chịu trách nhiệm trước GĐ nhà máy &BGĐ công ty về gửi báo cáo tiến độ sản xuất cho GĐ Nhà Máy &BGĐ công ty mỗi ngày : Theo qui định Phó Quản đốc mỗi ngày phải lập báo cáo tiến độ sản xuất gửi cho GĐ nhà máy BC Cho TGĐ vào 9h sáng mổi ngày , Nội dung báo cáo gồm :

- Báo váo về tình hình hoàn thành tiến độ sản xuất hàng hóa ở đơn vị mình đang phụ trách đảm nhiệm quản lý

- trình bày tình trạng hàng hàng hóa đang bị gián đoạn thắt cổ chai ở khâu nào và đưa ra giải pháp đề xuất lên GĐ nhà máy và TPKT&KHVT để hoàn thành được chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất và xuất của xưởng

10. Xử lý giải quyết tình huống khắc phục sự cố khi hàng hóa bị sai, lỗi kỹ thuật: Phó Quản đốc hàng ngày phải Phối hợp cùng với phòng kỹ thuật , bộ phận kỹ thuật xưởng xử lý kịp thời các tình huống hàng hóa bị sự cố lỗi kỹ thuật đưa ra các giải pháp tối ưu đáp ứng kịp thời tiến độ sản xuất của nhà máy và chính sách chất lượng của công ty

11. Tuyệt đối phục tùng và chấp hành lệnh điều động công việc, điều động công việc của GĐ nhà máy và ban TGĐ công ty khi có phiếu điều động & hỗ trợ nhân sự gửi tới

II- TRÁCH NHIỆM

1. Trách nhiệm Triển khai :

1.1- Triển khai Lập phiếu giao việc: Hàng ngày Phó Quản đốc phải triển khai cho tất cả các trưởng trực thuộc đảm nhiệm quản lý phải thực hiện và duy trì sinh hoạt sáng mai đầu giờ, lập phiếu giao việc cho công nhân

1.2- Triển khai các tổ trưởng mổi ngày phải báo cáo tiến độ cho Phó Quản đốc/ Quản đốc

1.3- Duy trì và Giám sát các tổ sản xuất theo đúng quy trình: Phó Quản đốc phải có trách nhiệm triển khai cho các tổ trưởng, kỹ thuật xưởng thực hiện tại các công đoạn phải sản xuất theo đúng Qui trình kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng

1- Trách nhiệm Báo cáo: Báo cáo trực tiếp cho GĐ nhà máy / BC cho Ban TGĐ công ty

2- Trách nhiệm Kiểm tra: Toàn bộ các cán bộ tổ trưởng, tổ phó kỹ thuật của xưởng thuộc quyền đảm nhiệm quản lý

3- Trách nhiệm Phối hợp tác nghiệp: Phối hợp tác nghiêp với P KT&KHVT , PQLCL&TKê ,BP Kho , BP cơ khí &bảo trì và tất cả các đơn vị phòng ban trong công ty có liên quan đến kế hoạch sản xuất của xưởng - nhà máy

4- Trách nhiệm chấp hành công việc: Nghiêm túc thực hiện và chấp hành, hoàn thành với mức cao nhất các đầu mục công việc nhiệm vụ ngày , nhiệm vụ tuần , nhiệm vụ tháng ,quí , năm như trong bảng mô tả công việc và các nhiệm vụ công việc ban giám đốc giao

5- Trách nhiệm Chấp lệnh điều động Nghiêm túc chấp hành sự phân công, điều động công việc của với GĐ nhà máy &BGĐ công ty

6- Trách nhiệm Giải quyết công việc: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu gặp khó khăn, trở ngại thì phải kịp thời bàn bạc, trao đổi, xin ý kiến cấp trên để giải quyết dứt điểm công việc,

Trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

Làm việc tại: LÔ 9, ĐƯỜNG SỐ 3, KCN TÂN ĐỨC, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HÒA, LONG AN - 0272. 38 197 38

Yêu Cầu Công Việc

1-     Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên - Chuyên ngành kinh tế - QTKD, Cơ khí, Nông lâm chế biến gỗ, kiến trúc và các ngành nghề có liên quan quản sản xuất

2-     Kiến thức:

a-     Hiểu biết toàn bộ về qui trình sản xuất từ khâu  nguyên vật liệu đầu vào sản xuất đến hết tất cả các khâu ở công đoạn từ gia công  phôi đến hoàn thiện  trong  ngành sản xuất chế biến đồ gỗ xuất khẩu và  nội thất

b-    Hiểu biết toàn bộ  hệ thống qui trình kỹ thuật ,tiêu chuẩn chất lượng từ khâu  nguyên vật liệu đầu vào sản xuất đến hết tất cả các khâu công đoạn gia phôi đến hoàn thiện  trong  ngành sản xuất chế biến đồ gỗ xuất khẩu và  nội thất

3-     Kinh nghiệm làm việc :

a-     Có kinh nghiệm và thâm niên làm Phó quản đốc điều hành từ 3 năm trở lên

b-    Có kinh nghiệm lập kế hoạch sản xuất và triển khai kế hoạch sản xuất ngày tuần cho toàn xưởng thực hiện trong ngành sản xuất chế biến đồ gỗ xuất khẩu và  nội thất

c-     Có Kỹ năng tính định mức : Yêu cầu thành thạo vi tính và am hiểu  biết tính toàn bộ định mức nguyên liệu, vật tư, phụ kiện cho đơn hàng ở công đoạn Phôi đến công đoạn hoàn thiện

d-    Có khả năng  giao tiếp tốt 

Tố chất: Năng động, thẳng thắn, chịu áp lực, cẩn thận, siêng năng, giải quyết vấn đề.

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức
 • Phúc lợi: Theo luật lao động và hơn thế nữa

Giới thiệu về công ty

NEM FURNITURE CO.,LTD

www.nemfurniture.comQui mô công ty: 500
Công ty TNHH Nội thất Nem (gọi tắt là NEM), Công ty chúng tôi là một trong những công ty hàng đầu có uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thiết...Chi tiết

Phó Quản Đốc Sản Xuất

NEM FURNITURE CO.,LTD

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.