Địa điểm

Hồ Chí Minh

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  7 - 10 Năm

 • Cấp bậc

  Giám đốc

 • Hết hạn nộp

  30/04/2023

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe

Mô tả Công việc

 • Tổ chức quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động Khối Tài chính của Công ty, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải tiến các hoạt động.
 • Xây dựng chiến lược tài chính và chiến lược nguồn vốn cho Công ty trong dài hạn và trong từng giai đoạn cụ thể theo định hướng đầu tư kinh doanh của Công ty.
 • Xây dựng mô hình và kế hoạch tài chính dài hạn cho toàn Công ty theo mục tiêu và chiến lược của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị.
 • Đảm bảo các công tác liên quan đến Báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước.
 • Trực tiếp làm việc với các Quỹ, tổ chức tài chính để thương thảo và chốt các thỏa thuận tài chính cho Công ty.
 • Tổ chức các hoạt động gặp gỡ các nhà đầu tư, cổ đông; tạo lập kênh thông tin hai chiều với thị trường một cách hiệu quả cho Công ty.
 • Phân tích, báo cáo và đề xuất phương án tận dụng cơ hội hoặc ứng phó với các nguy cơ trong quá trình quan hệ nhà đầu tư.
 • Tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc các chiến lược quan hệ nhà đầu tư của Công ty.
 • Kiểm soát các tài liệu tài chính: Báo cáo hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư hàng quý, bản tin nhà đầu tư, thông cáo báo chí kinh doanh kết quả hàng tháng, báo cáo thường niên,...
 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Khối Tài chính theo phân công của Tổng Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt  nghiệp  Đại  học trở lên chuyên  ngành  tài  chính - kế toán, kiểm toán, kinh tế….
 • Có trên 07 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Ngân hàng/Tập đoàn lớn.
 • Năng lực thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết  định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.
 • Khả năng thiết lập mục tiêu, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát.
 • Khả năng phân tích và đưa ra quyết định; Khả năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp tốt.
 • Xây dựng mối quan hệ /mạng lưới quan hệ tốt.
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Tìm việc làm theo ngành nghề