Giới thiệu về công ty

Saigon Technology Solutions

Thông Tin Tuyển Dụng

PHP Developer (Drupal, Laravel)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Trên 1.500 USD
Hết hạn nộp 25/11/2020
Ngành nghề CNTT - Phần mềm , CNTT - Phần cứng / Mạng
Kinh nghiệm 2 Năm

Địa điểm

Đà Nẵng

Est Rouge

$ 22 Tr - 39,6 Tr VND

  • Đà Nẵng

Talent Trader Vietnam

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Hà Nội | Đà Nẵng

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội | Đà Nẵng

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội | Đà Nẵng

Talent Trader Vietnam

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Hà Nội | Đà Nẵng

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội | Đà Nẵng

Talent Trader Vietnam

$ 15,4 Tr - 33 Tr VND

  • Đà Nẵng

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Đà Nẵng

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Tr - 50 Tr VND

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh | Đà Nẵng

Talent Trader Vietnam

$ 13,2 Tr - 44 Tr VND

  • Đà Nẵng