Giới thiệu về công ty

VnResource Co. Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

PHP Developer (Junior/ Fresher/ Internship)

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/07/2020
Ngành nghề CNTT - Phần mềm

Địa điểm

TPS Software

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Nasys

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

TPS Software

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Vivotech

$ 44 Tr - 66 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Workport Vietnam

$ 11 Tr - 33 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Miczone Group

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN OSOTSPA VTA

$ 9 Tr - 16 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ 8 Tr - 14 Tr VND

 • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

CareerBuilder

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công Ty CP Phát Triển Khoa Học Công Nghệ Vi Na (VINA CHG)

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Hồ Chí Minh