Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Các công việc tương tự Xem tất cả

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Thực Phẩm Hoàng Lâm

Công ty cổ phần Thương mại và Công nghệ thực phẩm Hoàng Lâm (Holafoods) thành lập từ năm 2004 là nhà cung cấp về nguyên liệu, phụ gia, máy móc, thiết bị, đào tạo, tư vấn quản lý, cung cấp giải... Chi tiết

Nhận thông báo việc làm của công ty.

Phụ Trách Kinh Doanh Nguyên Liệu

Mô tả Công việc

Công tác lp kế hoch và qun lý chung
- Tham gia, cung cấp thông tin, góp ý kiến trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy trình liên
quan tới hoạt động của CN;
- Tham gia, đóng góp thông tin, ý kiến phục vụ công tác lập kế hoạch hoạt động của lĩnh vực phụ trách và của
CN;
- Tham gia đào tạo về nghiệp vụ cho đồng nghiệp và nhân viên mới theo phân công của Trưởng Nhóm;
- Trực tiếp tham gia các công việc liên quan đến cơ quan quản lý nhà nước trong các vấn đề liên quan đến lĩnh
vực phụ trách và hoạt động chung của CN;
- Thực hiện kiểm soát chi phí hoạt động của lĩnh vực phụ trách.
Trách nhim, nhim vchuyên môn
Trc tiếp trin khai thc hin các nhim vụ kinh doanh đối vi nhóm khách hàng/ngành hàng phtrách. Bao
gm:
+ Bán hàng & sau bán hàng
Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm/quý/tháng ngành hàng;
Tiếp xúc khách hàng, giới thiệu, tư vấn sản phẩm và nắm bắt nhu cầu của khách hàng;
Triển khai hoạt động kinh doanh cho ngành hàng phụ trách, đảm bảo các chỉ tiêu đã cam kết với Công ty theo kế hoạch. Liên tục theo dõi, đánh giá hiệu quả và đề xuất điều chỉnh (nếu cần);
Chủ trì, chịu trách nhiệm theo dõi tồn kho, lập kế hoạch mua hàng và phối hợp với phòng Mua hàng thực hiện
các thủ tục nhập hàng, điều tiết dòng hàng hóa theo kế hoạch;
Đánh giá cung - cầu thị trường, đề xuất trưởng nhóm, Ban giám đốc phê duyệt các phương án mua hàng bất thường;
Hỗ trợ kế toán công nợ theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng;
Phối hợp với các bộ phận liên quan (kho vận, mua hàng, kế toán...) để hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong quá
trình giao dịch và hậu mãi;
+ Quản lý mạng lưới phân phối & khách hàng
Tham gia xây dựng chiến lược/ phương án/ kế hoạch phát triển thị trường của ngành hàng phụ trách;
Tham gia xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng;
Tham gia xây dựng kế hoạch marketing, các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng định kỳ năm/tháng/quý;
Tham gia triển khai các hoạt động tham gia hội chợ, triển lãm, các hoạt động quảng bá thương hiệu, xúc tiến
thương mại… của Công ty;
Tham gia nghiên cứu thị trường tiêu dùng các địa phương, thực hiện các chương trình khảo sát ý kiến khách
hàng, các chương trình tiếp thị, tặng quà, tri ân khách hàng;
+ Quản lý & phát triển sản phẩm, dịch vụ
Tham gia lập kế hoạch, mục tiêu phát triển sản phẩm mới của ngành hàng phụ trách, trực tiếp xây dựng
phương án kinh doanh các sản phẩm mới thuộc lĩnh vực được phân công;
Tham gia xây dựng chính sách giá bán cho đối tượng khách hàng, các chính sách chiết khấu, khuyến mại,các gói tư vấn/hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng…;
Tham gia các Dự án phát triển sản phẩm mới của Công ty;
Liên tục cập nhật xu hướng công nghệ trong nước và quốc tế, phân tích vòng đời sản phẩm, thị hiếu tiêu dùng làm cơ sở tham mưu đề xuất Lãnh đạo Công ty trong hoạt động xây dựng chiến lược kinh doanh.
Trách nhim, nhim vkhác
Phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện công việc được giao

Về tài chính: Đề xuất các khoản chi phục vụ công việc được giao
Về tài sản: Được trang bị tài sản phục vụ công việc theo quy định của Công ty Về tổ chức:
- Đề xuất, tham gia vào quá trình thay đổi các chính sách, quy trình,
quy chế của CN
- Quyết định các vấn đề được ủy quyền liên quan đến hoạt động hàng
ngày của lĩnh vực phụ trách

Yêu Cầu Công Việc

+ Yêu cầu :

 • Kiến thức chuyên môn
 • Có kiến thức chuyên môn về các dòng hàng nguyên liệu thực phẩm
 • Am hiểu về thị trường sản xuất, kinh doanh và phân phối thực phẩm
 • Tin học  Sử dụng thành thạo Word, Excel, Email, Powerpoint
 • Ngoại ngữ  Sử dụng tương đối thành thạo tiếng Anh hoặc 1 ngoại ngữ thông dụng khác trong lĩnh vực thương mại và thực phẩm (trao đổi qua email/trực tiếp/qua điện thoại)
 • Có khả năng nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh Kỹ năng 
 • Tổ chức & Lập kế hoạch
 • Phân tích & Tổng hợp
 • Xây dựng & thiết lập quan hệ
 • Giao tiếp & Thuyết trình
 • Đàm phán & Gây ảnh hưởng Làm việc nhóm

Thông tin khác

 • Kinh nghiệm: 1 - 2 Năm

Thông Tin Tuyển Dụng

Phụ Trách Kinh Doanh Nguyên Liệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Thực Phẩm Hoàng Lâm

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.