Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

Thông Tin Tuyển Dụng

Phụ Trách Kinh Doanh Sản Phẩm Thép

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 06/08/2021
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Quản lý điều hành , Dầu khí
Kinh nghiệm 3 - 4 Năm

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Tập Đoàn Sunshine

$ 44 Tr - 66 Tr VND

  • Hà Nội