Giới thiệu về công ty

HSBC Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

Premier Relationship Manager – Level 1 (GCB6)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/12/2020
Ngành nghề Ngân hàng

Địa điểm

HSBC Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

HSBC Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

HSBC Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

HSBC Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

HSBC Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

HSBC Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

HSBC Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

HSBC Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

NEST BY AIA

$ 17,6 Tr - 26,4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh