Giới thiệu về công ty

Un-Available LTD Co.,

Thông Tin Tuyển Dụng

Printing Manager (Garment field)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 30/09/2020
Ngành nghề Hóa học , Dệt may / Da giày / Thời trang , Quản lý chất lượng (QA/QC)
Kinh nghiệm 2 - 5 Năm

Talent Trader Vietnam

$ 35 Tr - 40 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

$ 60 Tr - 100 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

$ 50 Tr - 80 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

$ 50 Tr - 80 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

$ 50 Tr - 70 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

$ 50 Tr - 70 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

$ 50 Tr - 70 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

$ 50 Tr - 70 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 66 Tr - 110 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 44 Tr - 66 Tr VND

 • Hồ Chí Minh