Giới thiệu về công ty

California Fitness & Yoga Centers

Thông Tin Tuyển Dụng

Procurement Executive

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 19/03/2021
Ngành nghề Thu mua / Vật tư
Kinh nghiệm 1 - 4 Năm

Heineken Vietnam Brewery

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 23 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 14,3 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 14,3 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 14,3 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 14,3 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

SCHAEFFLER VIETNAM CO., LTD

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai | Hồ Chí Minh | Bình Dương

Heineken Vietnam Brewery

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh