Giới thiệu về công ty

Hanwha Life

Thông Tin Tuyển Dụng

Product Development Assistant Manager (Life Insurance)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 10/11/2020
Ngành nghề Bảo hiểm
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm

Địa điểm

Hanwha Life

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Hanwha Life

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Hanwha Life

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Hanwha Life

$ 28,6 Tr - 33 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Hanwha Life

$ 30 Tr - 35 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Hanwha Life

$ 44 Tr - 66 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Hanwha Life

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Hanwha Life

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Circle K Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Hanwha Life

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Hồ Chí Minh