Giới thiệu về công ty

Representative Office of Four Hands

Thông Tin Tuyển Dụng

Product Development Coordinator

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 07/02/2021
Ngành nghề Đồ gỗ , Quản lý chất lượng (QA/QC) , Nội ngoại thất

Địa điểm

Bình Dương

CÔNG TY TNHH r-pac Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Công Ty CP Wendelbo Đông Nam Á

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Masan Consumer

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

CCL Label Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

CÔNG TY TNHH r-pac Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Công Ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Rochdale Spears Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Rochdale Spears Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Công Ty TNHH Magnussen Logistics

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Công Ty TNHH Techno Coatings Industry

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương