Giới thiệu về công ty

MegaCEO

Thông Tin Tuyển Dụng

Product Manager | Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm (Thuốc BVTV, 1300USD, HL7782)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 1.000 - 1.300 USD
Hết hạn nộp 14/10/2020
Ngành nghề Tiếp thị / Marketing , Nông nghiệp , Lâm Nghiệp
Kinh nghiệm 2 - 5 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Đồng Nai

Bình Dương

Công Ty TNHH Resorts International Viet Nam

$ 25 Tr - 40 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Phước Thạnh

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh | Long An

Công Ty TNHH Động Học Stella

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGA FOODS & BEVERAGES

$ 17 Tr - 20 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh