Địa điểm

Hồ Chí Minh

 • Lương

  12 Tr - 20 Tr VND

 • Kinh nghiệm

  3 - 15 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  25/12/2020

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

Dự thảo, thiết kế và điều phối layout nhà máy (dụng cụ sản xuất, thiết bị và khu làm việc, v.v)
Draft, design and coordinate plant layout (production tooling, processing equipment and workstations etc.)
- Giám sát và cải tiến liên tục về hiệu suất chất lượng/ tính hiệu quả đối với các khu vực được giao
Monitor and continuously improve daily quality/efficiency performance for assigned areas
- Phân tích các thông tin sản xuất để nắm được các phương pháp và hoạt động diễn ra trong quá trình
sản xuất. Tối ưu hóa các hoạt động sản xuất
Analyze production information to understand methods and activities in manufacturing.
Optimize production activities.
- Xác nhận việc bảo trì máy móc được thực hiện theo kế hoạch
Verify that machine maintenance is being performed on schedule.
- Giảm phế liệu do máy móc tạo ta bằng cách theo dõi dữ liệu quản lý và thực hiện hành động khắc phục
để cải tiến hoặc khắc phục việc vận hành
Reduce machine-generated scrap by monitoring machine management data and taking corrective action
to improve or correct the operations.
- Điều tra, đưa ra đối sách cải tiến dây chuyền đối với sản phẩm lỗi.
Investigate, propose solution for error lines improvement (scrap, defect).
- Chuẩn bị các báo cáo liên quan
Prepare relevant reports
- Các công việc khác được giao từ cấp trên
Other tasks will be assigned by underline

Yêu Cầu Công Việc

Thông tin về kỹ năng cần có, kinh nghiệm làm việc:
Background, required skills & experience:
- Ưu tiên bằng cử nhân (trong bất kể chuyên ngành nào, ưu tiên quản lý công nghiệp, kỹ sư hệ thống
công nghiệp)
Bachelor’s degree preferred (in any majors, prefer Industrial Management/ Industrial System Engineering)
- Tiếng anh giao tiếp tốt (viết và nói)
Good at English in spoken and written

- Khả năng thiết kế các bản vẽ/ Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế
Ability to design drawing/ Fluently in using design software
- Tư duy logic
Logical thinking
- Có kiến thức về Kaizen, Six-Sigma, cân bằng chuyền, thiết kế layout
Have knowledge about Kaizen, Lean, Six-sigma, line balancing, layout designing
Khả năng giao tiếp, thích nghi tốt
Good communication skills, adaptability skills

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Giới tính: Nam
 • Độ tuổi: 24 - 35
Feedback