Giới thiệu về công ty

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Thông Tin Tuyển Dụng

Project Officer “3RproMar”

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 05/02/2023
Ngành nghề Nông nghiệp , Môi trường
Kinh nghiệm 5 - 0 Năm

Địa điểm

Cần Thơ

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

$ Cạnh tranh

  • Cần Thơ

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Công nghệ Medici

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

BSS Group

$ 17,6 Tr - 33 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CME SOLAR

$ Cạnh tranh

  • Bắc Giang | Bắc Ninh | Hà Nội