Giới thiệu về công ty

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Thông Tin Tuyển Dụng

Project Officer In Climate Change “VN-SIPA”

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 25/01/2021
Ngành nghề Môi trường
Kinh nghiệm 6 - 10 Năm

Địa điểm

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Trends & Technologies, Inc. Vietnam Co. Limited

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công Ty TNHH Aeon Mall Việt Nam

$ 8,5 Tr - 14 Tr VND

  • Hà Nội

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội