Giới thiệu về công ty

First Alliances

Thông Tin Tuyển Dụng

Purchasing Sup

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 15,000,000 - 35,000,000 VND
Hết hạn nộp 28/02/2021
Ngành nghề Hóa học , Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm 2 - 7 Năm

Địa điểm

First Alliances

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Đồng Nai

First Alliances

$ 15 Tr - 18 Tr VND

  • Đồng Nai

First Alliances

$ 20 Tr - 35 Tr VND

  • Đồng Nai

First Alliances

$ 15 Tr - 23 Tr VND

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Olam Việt Nam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Đồng Nai

Công Ty TNHH Zeder Việt Nam

$ 18 Tr - 20 Tr VND

  • Đồng Nai