Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Purchasing

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 4,000,000 - 8,000,000 VND
Hết hạn nộp 30/10/2020
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Nhân sự , Thu mua / Vật tư