Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

QA Assistant Manager (Walnut)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 26/07/2020
Ngành nghề Thực phẩm & Đồ uống , Sản xuất / Vận hành sản xuất , Quản lý chất lượng (QA/QC)
Kinh nghiệm 3 Năm

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Trên 1 Tr VND

  • Đồng Nai

GROBEST INDUSTRIAL (VIETNAM) CO., LTD.

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai | Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH AB Mauri Viet Nam

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Đồng Nai

Faro Recruitment Vietnam JSC

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

First Alliances

$ 40 Tr - 60 Tr VND

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai