Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

QA Supervisor

Hercules VN Co., Ltd.
Ngày cập nhật: 28/09/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô tả Công việc

• Đề xuất, thực hiện các quy trình để đảm bảo các bộ phận sản xuất tuân thủ và tạo ra sản phẩm đạt chất lượng và an toàn thực phẩm và được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật đã ban hành/ Recommend, implement procedures to ensure manufactured parts are of acceptable quality and food safety and produced in accordance with specifications

• Đề xuất các kỹ thuật kiểm tra và lấy mẫu, kiểm soát chất lượng và kế hoạch hoặc quy trình an toàn thực phẩm, quy trình kiểm soát để đảm bảo sản phẩm đáp ứng với tiêu chuẩn kỹ thuật đã ban hành/ Recommend inspection and sampling techniques, quality control and food safety plans or processes, control procedures to ensure products meet with specification

• Tiến hành nghiên cứu về lỗi sản phẩm và đề nghị sửa đổi các sản phẩm hoặc tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm,nhưng phải luôn đảm bảo chất lượng cho sản phẩm / Conduct research on product defects and recommend modifications to products or quality and food safety standards, where such appear to be warranted

• Giám sát các quy trình kiểm tra và thử nghiệm đối với nguyên liệu đầu vào, trong quá trình sản xuất và thành phẩm hoặc các phần khác/ Supervise inspections and testing procedures for incoming raw materials, in process manufacture and finished goods or parts

• Tham quan nhà cung cấp và khách hàng khi cần thiết để trao đổi về các vấn đề an toàn thực phẩm và chất lượng / Visit suppliers and customers premises when necessary to confer on specific quality and food safety problems

• Xem xét khiếu nại của khách hàng để xác định cải tiến kiểm soát chất lượng/ Review customer complaints to determine quality control improvements

• Chuẩn bị báo cáo hàng hóa bị lỗi, hư hỏng và báo cáo xin cứu sản phẩm/ Prepare error, spoilage and salvage reports

• Chuẩn bị các báo cáo tổng hợp vấn đề chất lượng và an toàn thực phẩm và các hành động đã được thực hiện/ Prepare reports summarizing quality and food safety problem and actions taken

• Đề xuất thiết bị cần hiệu chuẩn, bảo dưỡng hoặc sửa chữa bất cứ khi nào nghi ngờ có sai lệch xảy ra/ To recommend equipment for calibration, service or repair whenever suspected deviation occur

• Đảm bảo việc triển khai hệ thống kiểm soát như ISO, An toàn thực phẩm FSSC 22000 luôn được thực hiện, v.v./ To ensure the implementations of control system such as ISO, Food Safety FSSC 22000, etc are carried out

• Theo dõi cập nhật, ghi lại và báo cáo cho sản phẩm bị hủy bỏ, sửa chữa, làm lại nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm/ Follow up on updating, recording & reporting of rejecting, repairing, reworking materials, semi-products, finished products

• Xem xét các báo cáo từ QC để đảm bảo các báo cáo này luôn phù hợp/ Review reports from QCs in order to ensure these reports are always in conformity

• Xem xét sự không phù hợp được tìm thấy từ các báo cáo QC hoặc các hoạt động kiểm tra khác và theo dõi cũng như cập nhật NCR hoặc SCAR / SPAR (nếu có)/ Review non-conformities found from QC reports or other checking operations and follow up as well as update NCR or SCAR/SPAR(if any)

• Thực hiện bất kỳ công việc nào khác theo chỉ dẫn của Trưởng phòng chất lượng/ To carry out any other instructions as directed by the QA Manager

Yêu Cầu Công Việc

Chứng nhận giáo dục:/ Education  Qualifications

Giấy chứng nhận / Bằng cấp / Văn bằng hoặc tương đương/ Certificate/Degree/Diploma or equivalent

Kiến thức và kinh nghiệm/ Knowledge and Experience

- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc ở bộ phận chất lượng./ Minimum 2-3 years of working experience in QA functions

- Kiến thức về các chức năng đảm bảo chất lượng/ Knowledge in Quality Assurance functions

- Có kiến ​​thức ISO và kiến thức về sản xuất nắp chai (nắp sắt,nắp nhựa) là một lợi thế/ Have ISO knowledge,and producing cap (metal cap ,plastic cap) will be advantage

- Có kinh nghiệm thực hiện đánh giá nội bộ/ Experience in performing Internal audit

- Kỹ năng giao tiếp nói và viết tốt bằng tiếng Anh / Strong verbal and written communication skills in English

- Thành thạo Microsoft Office như Word, Excel và PowerPoint/ Proficient with Microsoft Office package such as Word, Excel and PowerPoint

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Cao đẳng
  • Độ tuổi: 22 - 35
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Hercules VN Co., Ltd.

www.herculesmalaysia.com
Công Ty TNHH Hercules VN là Công ty 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất nắp chai phục vụ trong ngành nước giải khát. Do nhu cầu mở rộng hoạt động...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

QA Supervisor

Hercules VN Co., Ltd.

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.