Giới thiệu về công ty

Schroder Fabrication

Thông Tin Tuyển Dụng

Quality Control (QC) Team Leader

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 1.000 - 2.000 USD
Hết hạn nộp 15/10/2020
Ngành nghề Nhà hàng / Khách sạn , Sản xuất / Vận hành sản xuất , Quản lý chất lượng (QA/QC)
Kinh nghiệm 2 - 3 Năm

Công ty TNHH Quốc tế Fleming Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công Ty TNHH 3Q Hospitality Supply

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Schroder Fabrication

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công Ty TNHH Schroder Fabrication Việt Nam

$ 25 Tr - 35 Tr VND

 • Đồng Nai | KV Đông Nam Bộ | KV Nam Trung Bộ

Talent Trader Vietnam

$ 33 Tr - 55 Tr VND

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

GROBEST INDUSTRIAL (VIETNAM) CO., LTD.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Đồng Nai

SAMTEC VIETNAM COMPANY LIMITED

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 11 Tr VND

 • Đồng Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai