Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần TEKCOM - Chi nhánh Bình Dương

Thông Tin Tuyển Dụng

Quality Control Supervisor

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 24/12/2020
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất , Đồ gỗ , Quản lý chất lượng (QA/QC)
Kinh nghiệm 5 - 10 Năm

Địa điểm

Bình Dương

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

PANASONIC LIFE SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

THERM -X SVT

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

PANASONIC LIFE SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

PANASONIC LIFE SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

PANASONIC LIFE SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương