Giới thiệu về công ty

Avery Dennison RIS Vietnam Co., Ltd.

Thông Tin Tuyển Dụng

Quality Engineer

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 15/11/2020
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất , In ấn / Xuất bản , Quản lý chất lượng (QA/QC)

Global Equipment Services & Manufacturing Vietnam Joint Stock Company

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 45 Tr - 60 Tr VND

  • Bình Dương | Đồng Nai | Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh