Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Quận 1 _ Trợ Lý Tiếng Nhật (Tiếng Nhật N2 & Tiếng Anh tốt / Real Estate Investment) _ 18077KD

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 1.200 - 1.500 USD
Hết hạn nộp 01/11/2020
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Quản lý điều hành , Biên phiên dịch
Kinh nghiệm 5 - 7 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 38 Tr - 43 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 18 Tr - 27 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 23 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 18 Tr - 21 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 28 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 25 Tr - 45 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 13 Tr - 16 Tr VND

  • Hồ Chí Minh