Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Thông Tin Tuyển Dụng

[Quận 1] Japanese marketing/Sales Assistant (mảng giáo dục)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 14,000,000 - 16,000,000 VND
Hết hạn nộp 21/02/2021
Ngành nghề Tiếp thị / Marketing , Giáo dục / Đào tạo , Hành chính / Thư ký
Kinh nghiệm 2 - 4 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ 5 Tr - 8 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

YKK Vietnam Co., Ltd

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

DUC VIET CARGOTEAM

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 13,2 Tr - 15,4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17,6 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Mathnasium Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17,6 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 19,8 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh