Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Thông Tin Tuyển Dụng

[Quận 10] IT communicator - Upto 1200 USD

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 18,000,000 - 25,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/03/2021
Ngành nghề Biên phiên dịch
Kinh nghiệm 2 - 5 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 35,2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Tr - 24 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

LacViet Computing Corporation

$ 12 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 20 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh