Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Quận 12 _ Embedded Software Engineer (Tiếng Nhật N2 và tiếng Anh Intermediate) _ 17024KD

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 13,000,000 - 28,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/07/2020
Ngành nghề CNTT - Phần mềm , CNTT - Phần cứng / Mạng , Ngành khác
Kinh nghiệm 2 - 5 Năm

Địa điểm

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 8 Tr - 17 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 35 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 23 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 35 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 16 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 50,6 Tr - 55 Tr VND

  • Hồ Chí Minh