Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Quận 1_ Accountant ( Tiếng Nhật N2 hoặc tiếng Anh tốt)_17820KC

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 16,000,000 - 20,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/08/2020
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 5 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 8 Tr - 17 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 35 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 33 Tr - 55 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 35 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 40 Tr - 50 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 50,6 Tr - 55 Tr VND

  • Hồ Chí Minh