Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Quận 1_ PR staff ( Tiếng Nhật N3~N2)_ 17790KC

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 17,000,000 - 28,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/08/2020
Ngành nghề Truyền hình / Báo chí / Biên tập , Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông , Ngành khác
Kinh nghiệm 2 - 5 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 35 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 30 Tr - 35 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 16 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 23 Tr - 28 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 50,6 Tr - 55 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 13,2 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh