Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Thông Tin Tuyển Dụng

[Quận 2] Senior admin/im-export staff - tiếng nhật N2-3

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Dưới 1.500 USD
Hết hạn nộp 30/06/2021
Ngành nghề Xuất nhập khẩu
Kinh nghiệm 3 - 7 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 11 Tr - 13,2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 39,6 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

HCM Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 20 Tr - 28 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 14 Tr - 17 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

HCM Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh