Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Thông Tin Tuyển Dụng

[Quận 3] Backend Developer

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,000,000 - 30,000,000 VND
Hết hạn nộp 28/02/2021
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 2 - 4 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Tr - 45 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 11 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

VnResource Co. Ltd

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Fundoo

$ 24 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh