Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Thông Tin Tuyển Dụng

[Quận 3]- Nhân viên bộ phận quảng cáo biết tiếng Nhật ( N3-N2)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 350 - 1.000 USD
Hết hạn nộp 30/11/2020
Ngành nghề Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 23 Tr - 41 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 35 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 17 Tr - 28 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 23 Tr - 28 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 18 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 23 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 16 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 17 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 14 Tr VND

  • Hồ Chí Minh