Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Thông Tin Tuyển Dụng

[Quận 3] Unity developer

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 15,000,000 - 45,000,000 VND
Hết hạn nộp 28/02/2021
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 11 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 20 Tr - 35 Tr VND

  • Hồ Chí Minh