Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Quận 3_ Import&Export ( English Upper-Intermediate Level)_17814KC

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/07/2020
Ngành nghề Xuất nhập khẩu , Ngành khác
Kinh nghiệm 2 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 42 Tr - 58 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 34 Tr - 66 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 40 Tr - 46 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 30 Tr - 45 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 16 Tr - 23 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 13 Tr - 20 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Hồ Chí Minh