Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Quận 3_ Sales Engineer( English Upper Intermediate)_ 17815KC

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/08/2020
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Điện / Điện tử / Điện lạnh , Ngành khác
Kinh nghiệm 2 - 3 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 16 Tr - 23 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 30 Tr - 45 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 40 Tr - 46 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 34 Tr - 66 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 23 Tr - 32 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 22 Tr - 34 Tr VND

  • Hồ Chí Minh